Tips

Moet werkkleding voldoen aan bepaalde normen?

324views

Wanneer het gaat om werkkleding, is het belangrijk om te begrijpen of deze moet voldoen aan bepaalde normen. Werkkleding is speciaal ontworpen om de veiligheid en bescherming van werknemers op de werkplek te waarborgen. In dit artikel zullen we bespreken of werkkleding aan specifieke normen moet voldoen, welke normen van toepassing zijn en waarom ze belangrijk zijn.

Wat zijn normen voor werkkleding?

Normen voor werkkleding zijn richtlijnen en voorschriften die bepalen aan welke eisen werkkleding moet voldoen om de veiligheid van werknemers te waarborgen. Deze normen zijn ontwikkeld door nationale en internationale standaardisatieorganisaties, zoals het European Committee for Standardization (CEN) en het International Organization for Standardization (ISO).

Veiligheidsnormen voor werkkleding

Europese normen

In Europa worden normen voor werkkleding vastgesteld door CEN. De Europese normen voor werkkleding hebben betrekking op verschillende aspecten, zoals zichtbaarheid, bescherming tegen hitte en vlammen, bescherming tegen chemicaliën en mechanische risico’s. Deze normen zijn bedoeld om de veiligheid van werknemers in verschillende werkomgevingen te waarborgen.

Persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

Werkkleding valt onder de categorie persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). PBM zijn ontworpen om werknemers te beschermen tegen risico’s op de werkplek. Naast werkkleding omvat dit ook items zoals helmen, veiligheidsschoenen, handschoenen en gehoorbescherming. PBM moeten voldoen aan specifieke normen om effectieve bescherming te bieden.

Normen voor specifieke industrieën

Sommige industrieën hebben specifieke normen voor werkkleding. Bijvoorbeeld, in de bouwsector kunnen er specifieke vereisten zijn voor beschermende kleding, zoals veiligheidshelmen en veiligheidsvesten. In de medische sector moeten werknemers mogelijk kleding dragen die voldoet aan bepaalde hygiënische normen.

Voordelen van werkkleding die voldoet aan normen

  • Verbeterde veiligheid

Werkkleding die voldoet aan normen biedt verbeterde veiligheid voor werknemers. Het kan bescherming bieden tegen diverse risico’s, zoals vlammen, chemische stoffen, elektrische schokken en letsel door vallende objecten. Normconforme werkkleding is ontworpen met het oog op veiligheid, waardoor werknemers met meer vertrouwen kunnen werken.

  • Risicovermindering

Normen voor werkkleding zijn gebaseerd op uitgebreid onderzoek en testen. Het gebruik van werkkleding die voldoet aan deze normen vermindert het risico op ongevallen en letsel op de werkplek. Werknemers kunnen gerust zijn dat ze de juiste bescherming hebben tijdens hun werkzaamheden.

  • Bescherming tegen letsel

Werkkleding die voldoet aan normen kan werknemers beschermen tegen ernstig letsel. Het kan bijvoorbeeld brandvertragend zijn, waardoor werknemers meer tijd hebben om in geval van nood te reageren. Ook kan het bescherming bieden tegen snijwonden, stoten en andere gevaren die inherent zijn aan bepaalde beroepen.

Verplichtingen van werkgevers en werknemers

  • Verantwoordelijkheden van werkgevers

Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om werknemers van geschikte werkkleding te voorzien die voldoet aan de relevante normen. Ze moeten ervoor zorgen dat werknemers goed geïnformeerd zijn over het juiste gebruik van de werkkleding en dat deze regelmatig wordt gecontroleerd en onderhouden.

  • Verantwoordelijkheden van werknemers

Werknemers moeten de voorgeschreven werkkleding dragen en zorgvuldig omgaan met de beschermende uitrusting. Ze moeten de instructies van de werkgever opvolgen met betrekking tot het dragen en onderhouden van de werkkleding. Het is ook belangrijk dat werknemers eventuele schade of defecten aan de werkkleding melden aan hun werkgever.

Belang van het naleven van normen voor werkkleding

Het naleven van normen voor werkkleding is essentieel voor de veiligheid en gezondheid van werknemers. Door te voldoen aan deze normen kunnen werkgevers en werknemers de risico’s op de werkplek minimaliseren en een veilige werkomgeving creëren. Het niet naleven van normen kan leiden tot ernstige ongevallen, letsel en zelfs de dood.

Populaire normen voor werkkleding

EN ISO 20471:2013

Deze norm heeft betrekking op zichtbaarheidskleding en heeft als doel werknemers beter zichtbaar te maken, vooral in omgevingen met weinig licht. Het stelt eisen aan het ontwerp en de prestaties van de kleding, zoals de reflecterende eigenschappen en kleur van de stof.

EN ISO 11611:2015

Deze norm heeft betrekking op beschermende kleding voor lassen en aanverwante processen. Het stelt eisen aan de weerstand tegen vlammen, het ontvlammen van druppels en het smelten van materiaal. Deze norm is van toepassing op werknemers die worden blootgesteld aan hitte en vlammen tijdens laswerkzaamheden.

EN ISO 11612:2015

Deze norm heeft betrekking op beschermende kleding tegen hitte en vlammen. Het stelt eisen aan de weerstand tegen vlammen, hittegeleiding en warmtestraling. Het is van toepassing op werknemers die worden blootgesteld aan thermische gevaren in diverse industrieën, zoals de petrochemische sector.

Werkkleding in specifieke sectoren

  • Bouwsector

In de bouwsector is werkkleding essentieel vanwege de vele risico’s op de werkplek, zoals vallende objecten, stoten en snijwonden. Bouwvakkers moeten mogelijk veiligheidshelmen, veiligheidsschoenen, beschermende handschoenen en reflecterende kleding dragen, afhankelijk van de specifieke taak.

  • Medische sector

In de medische sector zijn er strikte hygiënenormen waaraan werkkleding moet voldoen. Deze kleding moet bescherming bieden tegen besmetting en moet gemakkelijk te reinigen zijn. Medisch personeel draagt vaak wegwerpkleding zoals schorten, handschoenen en mondmaskers.

  • Industriële sector

In de industriële sector kan werkkleding bescherming bieden tegen verschillende risico’s, zoals chemische stoffen, elektrische schokken en vlammen. Werknemers kunnen beschermende overalls, veiligheidsbrillen, gehoorbescherming en ademhalingsapparatuur dragen, afhankelijk van de aard van het werk.

Conclusie

Werkkleding speelt een cruciale rol bij het waarborgen van de veiligheid en bescherming van werknemers op de werkplek. Het naleven van normen voor werkkleding is van vitaal belang om de risico’s te minimaliseren en een veilige werkomgeving te creëren. Werkgevers hebben de verantwoordelijkheid om werkkleding te verstrekken die aan de normen voldoet, terwijl werknemers de verantwoordelijkheid hebben om deze kleding te dragen en te onderhouden. Door te voldoen aan de normen voor werkkleding kunnen we de veiligheid en het welzijn van werknemers verbeteren.

Leave a Response